Novelizace zákonů s účinností k 1.8.2011
Zákon o silničním provozu po novelizaci.  ...Více
Komentář k novele zákona o silničním provozu.  ...Více
Novela zákona o přestupcích.  ...Více

Novelizace zkušebních otázek
MV ČR novelizovalo k 1.8.2011 zkušební otázky. Více odkaz v Menu v levém sloupci stránek. 

Soubor ústních otázek v rámci změn k 1. 8. 2011
Komplexní komentář.  ...Více

Přístup do centrálního registru vozidel
Od 1.7.2011 má obecní policie přístup i do tohoto registru.  ...Více

Výsledky činnosti obecních a městských policií v ČR za rok 2010
Obecná statistika MV ČR.  Více
Podrobná statistika MV ČR.  Více

EUROLAMP s.r.o.
Nově se na našich stránkách představuje bannerem (v pravém sloupci) a v Katalogu firem firma EUROLAMP s.r.o., která se specializuje na výrobu a prodej přenosné osvětlovací techniky a bezpečnostního vybavení pro policejní a armádní složky, pro hasičské a záchranné sbory i pro komerční využití. Velmi dobře využitelné i pro činnost strážníků. 

Dotazování do pátracích databází PČR
Policie umožňuje on-line přístup.  Více

Nové odkazy "VIDEO" a "NAHRAJ VIDEO" na našich stránkách
Přivítáme Vaše příspěvky (videozáběry) ke všemu, co se nějak dotýká obecní policie a jiných bezpečnostních sborů, ať je také na našich stránkách se na co koukat!  ...Více

Natáčení strážníků občany
Níže najdete dotaz a také následné stanovisko ÚOOÚ k této problematice. 
Dotaz na ÚOOÚ.  ...Více
Stanovisko ÚOOÚ.  ...Více

Přístup do centrálního registru řidičů !!!
Ministerstvo dopravy konečně umožňuje obecním policiím přístup do centrálního registru řidičů.  ...Více
Vzor žádosti  ...Více

HI-TEC SPORTS MID EUROPE s.r.o.
Nově se na našich stránkách představuje bannerem (v pravém sloupci) a v Katalogu firem firma HI-TEC SPORTS MID EUROPE s.r.o., výrobce a dovozce kvalitní služební obuvi MAGNUM.