Novelizace zákonů s účinností k 1.8.2011
Zákon o silničním provozu po novelizaci.  ...Více
Komentář k novele zákona o silničním provozu.  ...Více
Novela zákona o přestupcích.  ...Více

Novelizace zkušebních otázek
MV ČR novelizovalo k 1.8.2011 zkušební otázky. Více odkaz v Menu v levém sloupci stránek. 

Soubor ústních otázek v rámci změn k 1. 8. 2011
Komplexní komentář.  ...Více

Přístup do centrálního registru vozidel
Od 1.7.2011 má obecní policie přístup i do tohoto registru.  ...Více

Výsledky činnosti obecních a městských policií v ČR za rok 2010
Obecná statistika MV ČR.  Více
Podrobná statistika MV ČR.  Více

EUROLAMP s.r.o.
Nově se na našich stránkách představuje bannerem (v pravém sloupci) a v Katalogu firem firma EUROLAMP s.r.o., která se specializuje na výrobu a prodej přenosné osvětlovací techniky a bezpečnostního vybavení pro policejní a armádní složky, pro hasičské a záchranné sbory i pro komerční využití. Velmi dobře využitelné i pro činnost strážníků. 

Dotazování do pátracích databází PČR
Policie umožňuje on-line přístup.  Více

Nové odkazy "VIDEO" a "NAHRAJ VIDEO" na našich stránkách
Přivítáme Vaše příspěvky (videozáběry) ke všemu, co se nějak dotýká obecní policie a jiných bezpečnostních sborů, ať je také na našich stránkách se na co koukat!  ...Více

Natáčení strážníků občany
Níže najdete dotaz a také následné stanovisko ÚOOÚ k této problematice. 
Dotaz na ÚOOÚ.  ...Více
Stanovisko ÚOOÚ.  ...Více

HI-TEC SPORTS MID EUROPE s.r.o.
Nově se na našich stránkách představuje bannerem (v pravém sloupci) a v Katalogu firem firma HI-TEC SPORTS MID EUROPE s.r.o., výrobce a dovozce kvalitní služební obuvi MAGNUM.