Pozvánka na závody ve služební kynologii
MP Kadaň pořádá 6. ročník soutěže o Kadaňský pohár.  ...Více

Zkušební otázky pro r. 2011
Novelizované otázky MV ČR platné od 1.1.2011 najdete v rubrice "Zkušební otázky". 
Novelizace Souboru ústních otázek.  ...Více
Novelizace ZOP.  ...Více

PF 2011
Hezké prožití svátků a dobrý vstup do roku následujícího přejeme všem partnerům, kolegům a návštěvníkům našich stránek. JR 

Naše rubriky
Rubriky Rádce strážníka a Rádce občana byly aktualizovány. 

Novelizace zákonů s účinností k 1.7.2010
Novela zákona o obecní policii.  ...Více
Novela tabákového zákona.  ...Více
Novela zákona o přestupcích.  ...Více

Výsledky činnosti obecních a městských policií v ČR za rok 2009
Neoficiální výsledky obecních a městských policií v ČR za rok 2009 dle prováděcí vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb. 
Legenda k výslednosti.  ...Více
Výslednost v tabulkách.  ...Více
Výslednost v grafech.  ...Více

O Kadaňský pohár
MP Kadaň a partneři pořádají 5. ročník soutěže ve služební kynologii.  ...Více

Právní servis
Pod tímto odkazem v Menu najdete nejen nový trestní zákoník, větší než malé množství omamných a psychotropních látek resp. pěstovaných rostlin a hub, ale i další potřebné předpisy. 

Setkání sběratelů policejních insignií
Pozvánka na celostátní setkání sběratelů vojenských a policejních insignií.  ...Více

Zkušební otázky pro r. 2010
Nové otázky MV ČR platné od 1.1.2010 najdete v rubrice "Zkušební otázky". 

PF 2010
Hezké prožití svátků a dobrý vstup do roku následujícího přejeme všem partnerům, kolegům a návštěvníkům našich stránek. JR 

Zpracované změny otázek
V příslušné rubrice Menu najdete zpracované změny ústních otázek ke zkoušce strážníka (podle publikace Polis). 

Naše rubriky
Rubriky Rádce strážníka a Rádce občana byly aktualizovány. 

Strážníci pomáhají v oblastech postižených povodněmi
Mostečtí strážníci vyjeli na pomoc.  ...Více
Výzva Diakonie ČCE.  ...Více

Dopravní značky pro měření rychlosti
Obecní policie už má stanovenou příslušným právním předpisem grafickou podobu dopravních značek k měření rychlosti.   ...Více

Pozvánka na střelecké závody
Pod záštitou starosty města Mikulova proběhne další ročník střeleckých závodů pro strážníky, policisty a představitele měst.  ...Více

Nové testy na zbrojní průkaz
V levém sloupci pod příslušným odkazem najdete nové testy (i tabulku se správnými odpověďmi) na zbrojní průkazy, platné od února 2009. 

Výsledky činnosti obecních a městských policií v ČR za rok 2008
Kolegium ředitelů statutárních měst a hl. města Prahy provedlo opět sběr dat o výsledcích evidovaných činností obecních a městských policií v ČR, navíc rozšířené o údaje dle nové prováděcí vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb. 
Legenda k výslednosti.  ...Více
Výslednost v tabulkách.  ...Více
Porovnání výslednosti.  ...Více

Kursy sebeobrany
Jako každý rok i letos proběhnou pod záštitou města Kojetína kursy sebeobrany určené pro strážníky.  ...Více

Cena Salvator 2008 - Zlín
Cena Salvator je tradiční ocenění za mimořádné činy v oblasti ochrany zdraví, života a majetku ve Zlínském kraji.  ...Více
Nominujte na cenu hrdiny z řad strážníků.  ...Více

Měření rychlosti strážníky od 1.1.2009
Poslední novelou zákona o silničním provozu byla stanovena pravidla, podle kterých strážníci mohou od 1.1.2009 měřit rychlost vozidel.  ...Více

Vyhláška o zdravotní způsobilosti strážníka
K 1.1.2009 nabývá účinnosti vyhláška MV ČR, kterou se nově stanoví zdravotní způsobilost čekatele a strážníka obecní policie.  ...Více
Přílohy k výše uvedené vyhlášce.  ...Více

Prováděcí vyhláška k zákonu o obecní policii
K 1.1.2009 nabývá účinnosti vyhláška MV ČR, kterou se nově provádí ustanovení zákona o obecní policii.  ...Více

Zkušební otázky písemné pro r. 2009
Nové písemné otázky MV ČR platné od 1.1.2009  ...Více

Zkušební otázky pro r. 2009
Nové ústní otázky MV ČR platné od 1.1.2009  ...Více

Usnesení Senátu k měření rychlosti OP
Usnesení Senátu, kterým požaduje vrátit oprávnění obecním policiím měřit rychlost.  ...Více

Změny souvisejících zákonů
V souvislosti s níže avizovanou změnou zákona o obecní policii dojde ke změně souvisejících zákonů, které se dotýkají činnosti obecní policie.  ...Více

Senát schválil změnu zákona o obecní policii
Parlament novelu schválil s účinností od 1.1.2009. Zákon dozná mnoho podstatných změn. Seznamte se s předstihem s těmito změnami.  ...Více

Naše rubriky
Rubriky Rádce strážníka, Rádce občana a Vaše názory byly aktualizovány. 

Sprejeři a MP Most
Také MP Most se snaží bojovat proti sprejerům i prevencí.  ...Více

Výsledky činnosti obecních a městských policií v ČR za rok 2007
Kolegium ředitelů statutárních měst a hl. města Prahy provedlo opět sběr dat o výsledcích evidovaných činností obecních a městských policií v ČR.  ...Více
Tabulky s výsledky podle jednotlivých krajů.  ...Více

MP Most a obecně prospěšné práce
Strážníci MP Most dohlíží v ulicích svého města na osoby odsouzené k výkonu trestu obecně prospěšných prací.  ...Více
Fotografie dohledu MP  Více

Web MP Kolín
Městská policie Kolín zahájila provoz nových webových stránek www.mpkolin.cz  

Kursy sebeobrany
Jako každý rok jsou i letos nabízeny pod záštitou města Kojetína kursy sebeobrany pro strážníky.  ...Více

Platnost občanských průkazů
Počínaje dnem 1.1.2008 pozbývají platnosti některé občanské průkazy.  Více

PF 2008
Přejeme hezké prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v příštím roce všem strážníkům, partnerům a návštěvníkům našeho informačního serveru.  

Návrhy novelizace ZOP
Návrhy změn zákona o obecní policii z první dekády tohoto měsíce.  ...Více

Školní dohledová služba MP Most
MP Most rozjíždí projekt k větší bezpečnosti školáků na přechodech u škol.  ...Více

Novela z.č. 361/2000 Sb. a z.č. 200/1990 Sb.
Dne 22.8.2007 nabývá účinnosti novela zákona o silničním provozu a zákona o přestupcích, která se také částečně dotýká činnosti strážníka obecní policie.  ...Více

Soutěž "Domácí násilí - jak to vidím já"
Pod záštitou města Most proběhla tato soutěž orientovaná na školní mládež s cílem seznámit je touto formou s problematikou dané trestné činnosti.  ...Více

TV Prima - pořad KRIMI LIVE
Tvůrci tohoto pořadu se touto cestou obracejí na jednotlivé OP a MP se žádostí o poskytnutí informací.  ...Více

Změna zkušebních otázek MV ČR
S účinností od 15.4.2007 došlo k podstatným změnám ústních i písemných otázek ke zkoušce strážníka. Seznamte se s celým kompletem, včetně všech předchozích změn.  Více

LVL Armory, s.r.o.
Nově se na našich stránkách představuje bannerem (v pravém sloupci) a v Katalogu firem firma LVL Armory s.r.o., která nabízí široký výběr neprůstřelných vest nejvyšší kvality za výhodnou cenu a další taktické doplňky.  

Výsledky činnosti obecních a městských policií v ČR za rok 2006
Kolegium ředitelů statutárních měst a hl. města Prahy provedlo opět sběr dat o výsledcích evidovaných činností obecních a městských policií v ČR. Tyto výsledky by se měly objevit ve výroční zprávě o bezpečnostní situaci v ČR, kterou předkládá ministr vnitra ke schválení do parlamentu. Dosažené výsledky opět prokazují velmi zásadní vliv existence obecních policií na stav veřejného pořádku a bezpečnost v dopravě.   ...Více

Projekt k bezpečnosti dětí v silničním provozu
MP Most realizuje preventivní projekt k bezpečnosti předškoláků a malých školáků v silničním provozu.  ...Více
Obrázek CD určeného pro děti.  Více

Kursy sebeobrany
Jako každý rok i letos proběhnou pod záštitou města Kojetína kursy sebeobrany určené pro strážníky.  ...Více

Novely k 1.1.2007
S příchodem roku 2007 nabývá účinnosti řada nových resp. novelizovaných právních předpisů. Některé z nich se dotýkají činnosti strážníka obecní policie.  ...Více

PF 2007
Přejeme hezké prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v příštím roce všem strážníkům, partnerům a návštěvníkům našeho informačního serveru. 

Drogová problematika
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (organizační součást Úřadu vlády ČR) provozuje informační portál o ilegálních i legálních drogách.   Více

MP Most - 15 let činnosti
Městská policie Most oslavila v letošním roce 15. výročí svého vzniku.  ...Více

Velebný & Fam, s.r.o.
Nově se na našich stránkách představuje bannerem (v pravém sloupci) a v Katalogu firem firma Velebný & Fam, s.r.o., která nabízí obecním policiím mimo jiné profesionální tvorbu nášivek, rukávových znaků a výšivek na čepice, trička, košile a bundy, a to vše podle představ zákazníka.  

Zákon o silničním provozu po novelizaci
Novelizované znění zákona o silničním provozu.   ...Více
Komentář k zákonu o silničním provozu.  ...Více
Metodika MD ČR k zákonu o silničním provozu.  ...Více

D.H.S. - Data,Hardware,Software, spol. s r.o.
Nově se na našich stránkách představuje bannerem (v levém sloupci) a v Katalogu firem společnost D.H.S.-Data,Hardware,Software, s.r.o., která mimo jiné nabízí obecním a městským policiím vedení věskeré agendy pomocí policejního systému MEMPHIS, který nahrazuje a rozvíjí po deset let osvědčený systém Arbi, který byl implementován u Městské policie ve Zlíně, Praze či Liberci. Pro více informací klikněte na banner v levém sloupci. 

On-line dotazování do pátracích databází PČR
Počátkem roku 2006 bylo zprovozněno zatím pro MP Praha a MP Prostějov dotazování do pátracích databází PČR on-line. Tato možnost je obecně přístupná pro každou obecní nebo městskou policii, která bude postupovat podle následujících pravidel.  Více

Používání imobilizačních látek strážníky MP
Informace užitečná pro obecní a městské policie : Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv poskytl (na žádost KVS) vyjádření k používání imobilizačních látek strážníky MP k odchytu zvěře.   Více

Výsledky činnosti obecních a městských policií
Výsledky činnosti obecních a městských policií v ČR za rok 2005 již třetím rokem shromáždilo Kolegium ředitelů statutárních měst a hl. města Prahy. Oproti minulému roku bohužel poklesl počet obecních policií, které poskytly požadované informace, z 256 na 245, ale opět se jedná o velmi malé obecní policie, které nemají na celkový dosažený výsledek zásadní vliv. Pozitivní je, že pokračuje postupné zvyšování počtu strážníků. Rovněž došlo ke zvýšení počtu vyřešených přestupků a uložených pokut.  Více

2-W RADIO
Nově se na našich stránkách prezentuje firma 2-W RADIO, která nabízí pro městské policie informační systém, měřiče rychlosti, GPS-sledování vozidel, servis v oblasti radiokomunikace a spoustu dalšího.  Více

Altest
Nově se na našich stránkách prezentuje bannerem další firma, zabývající se dovozem, distribucí, prodejem a servisem digitálních detektorů alkoholu. Maloobchod a velkoobchod : Jiří Mrnuštík, Herčíkova 6, 612 00 Brno, Česká republika.  Více

Stanoviska Odboru bezpečnostní politiky MV ČR
Nově u nás naleznete stanoviska Odboru bezpečnostní politiky MV ČR včetně problematiky Tabákového zákona, nového správního řádu a také nové zkušební otázky MV ČR pro rok 2006. Ty najdete i v levém sloupci těchto stránek pod odkazem "Zkušební otázky MV ČR".  Více

Správní řád
Dne 1.1.2006 nabývá účinnosti zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který se také, byť jen dílčím způsobem, promítá do činnosti strážníka.  Více

Tabákový zákon
Dne 1.1.2006 nabývá účinnosti zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících předpisů ("Tabákový zákon")...  Více

PRIME SAFETY, s.r.o.
Nově se na našich stránkách představuje bannerem a v Katalogu firem společnost PRIME SAFETY, s.r.o., která se specializuje na dovoz a prodej vybavení pro záchranné a bezpečnostní složky, zejména na světelnou a zvukovou výstražnou signalizaci. Dále se zabývá zprostředkováním obchodu a služeb ve stejné oblasti. 

Nález ústavního soudu
Dne 15.7.2005 byl ve Sbírce zákonů ČR (č.283/2005 Sb.) vyhlášen nález Ústavního soudu ze dne 22.6.2005 (účinnost), kterým byl zrušen zákon č. 96/2005 Sb., a tedy i neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce s funkcí strážníka obecní policie. 

Výsledky činnosti Obecních policií České republiky v roce 2004
Kolegium ředitelů statutárních měst a hl. města Prahy, tak jako v loňském roce, shromáždilo výsledky činnosti obecních a městských policií v ČR za rok 2004.  Více

Doména www.mestskapolicie.cz
Pro náš server obecnipolicie.cz jsme získali a zprovoznili novou doménu mestskapolicie.cz. To znamená, že po zadáni kterékoli z těchto dvou adres se vždy dostanete na úvodní stránku, na kterou se právě díváte. Výhodou nové domény je také to, že kromě toho, že můžeme obecním policiím přidělit adresu obecnipolicie.cz/vaseobec, můžeme již také městským policiím přidělit adresu meststskapolicie.cz/vasemesto. Tak neváhejte, napište si o další informace, stačí projevit zájem, ostatní již bude na nás! Náš e-mail je rones@obecnipolicie.cz.