Dobrý večer, je čtvrtek 18.7.2024, 20:07. Dnes má svátek Čeněk, zítra Ilja.

REKLAMA - GENERÁLNÍ   PARTNER

Detail

Aktualizační a prolongační kursy v roce 2022 - AKTUALNÍ INFORMACE!!!

2022-10-01 16:10:42 | obecnipolicie.cz ©

Nabídka termínů aktualizačních kursů (každý rok pořádané jednodenní kursy k aktuální právní problematice započitatelné do povinného školení a výcviku dle § 4e odst. 2, 3 zákona o obecní policii), a dále prolongačních kursů - v roce 2022 s kompletním zabezpečením.

Ustanovení § 4e zákona o obecní policii (Odborná způsobilost strážníka) v odst. 2 a 3 stanoví, že od roku 2018 po vykonání čtyř zkoušek odborné způsobilosti je obec povinna vždy po 5 letech zabezpečit školení a výcvik strážníka ve vzdělávacím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro přípravu k činnostem strážníka obecní policie, kdy výše uvedené vzdělávací zařízení vydá strážníkovi potvrzení o vykonání školení a výcviku.


S ohledem na výše uvedené, a po dohodě s Ministerstvem vnitra, nabízíme v rámci výše uvedené zákonné povinnosti každoročně jednodenní kursy v průběhu výše uvedeného pětiletého období, kdy na základě prezenčních listin z jednotlivých školení je vždy každému strážníkovi po 5 letech vystaveno potvrzení (osvědčení) o vykonání povinného školení a výcviku dle výše uvedeného § 4e odst. 2, 3 zákona o obecní policii (s ohledem na např. COVID19 lze po dohodě uznat i nižší frekvenci než 5x v daném pětiletém období).


V těchto jednodenních kursech během 5letého cyklu vzdělávání strážníka jsou probírány aktuální novely zákonů dotýkajících se činnosti strážníka (např. novela zákona o obecní policii, zákona o zbraních, dopravních předpisů, přestupkového práva atd.), judikatura (např. k příkazovým blokům apod.) či aktuální stanoviska Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy atd. Tento průběžný model každoročních jednodenních školení je dle našeho názoru pro MP přínosem, na rozdíl od jednoho vícedenního školení jednou za 5 let, které z podstaty věci ani nemůže být aktuální k potřebám MP!


Zatím uvedené termíny aktualizačních jednodenních školení (a také prolongací) pro rok 2022 jsou uvedeny k využití a budou dle požadavků dále doplňovány. Jde o prezenční formu vzdělávání, v případě zpřísnění epidemiologických opatření či v jiných odůvodněných případech se nabízí i forma distanční (formou on-line videosemináře).Nabídka aktualizačních kursů a prolongací 2022

Autor: obecnipolicie.cz ©

Reklama
Reklama
www.obecnipolicie.cz
© Obecní, městská policie
Právní doložka
Editace